I. Administrator

§1

Administratorem Danych Osobowych przekazanych w związku z korzystaniem z Usług (dalej: „Dane Osobowe”) jest BIO-CLINIC ADAM KORYCKI z siedzibą w Gliwice 42 – 677 przy ulicy Tarnogórskiej 9, NIP: 6481107340, REGON: 277655640, e-mail: gabinet.bioclinic@gmail.com] zwana dalej „Administratorem” lub „Wykonawcą”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności, zwaną dalej „Polityką”.

§2

„Użytkownikiem” jest osoba, która korzysta z usług świadczonych przez Wykonawcę lub osobę, która chce korzystać z tych usług, albo internautę, który odwiedza stronę internetową.


II.
 Dane Osobowe

§3

Przeglądanie zawartości strony internetowej nie wymaga od Użytkownika podawania Danych Osobowych.

Korzystanie z Usług może wiązać się z podaniem Danych Osobowych przez Użytkownika. Niepodanie Danych Osobowych może ograniczać możliwości korzystania z usług.

W celu korzystania z formularza kontaktowego oraz usług określonych w postanowieniu 2 ust. 1 Polityki, Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia formularza, w których wymagane jest podanie określonych Danych Osobowych. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do świadczenia usług przez Wykonawcę na rzecz Użytkownika.

Wszelkie Dane Osobowe, podawane przez Użytkownika do formularzy kontaktowych lub newslettera, przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami określonymi w polskim prawie (wymogi te zawarte są w ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz w ustawie o Świadczeniu Usług Drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku).

W sytuacjach, gdy Użytkownik korzysta z usług przy użyciu urządzeń przenośnych, Administrator może pozyskać dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych i abonenta. Wszystkie dane są przetwarzane w sposób anonimowy i są zebrane w celach statycznych lub w celu zapewnienia Użytkownikowi prawidłowego korzystania ze strony.

§3

Użytkownik ma prawo do dostępu swoich Danych Osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz jest uprawniony do ich poprawienia, weryfikacji lub usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.

§4

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu niezbędnym do realizacji oferowanych usług.

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych pod warunkiem, że Użytkownik wyraził dodatkową i opcjonalną zgodę w osobnym oświadczeniu. Po udzieleniu takowej zgody Użytkownik może ją wycofać w dowolnej chwili.

Na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody, Wykonawca ma prawo wysyłać do niego informacje handlowe na podane adresy e-mail lub numery telefonu. W dowolnej chwili Użytkownik może odwołać wyrażoną wcześniej zgodę.

§5

Dane Osobowe, które zostały zebrane przez Wykonawcę, mogą zostać przekazane na podstawie aktualnych przepisów odpowiednim organom państwowym.


III. Kontakt

§6

Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator przetwarza lub zamierza przetwarzać jego Dane Osobowe.

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcę Polityki prosimy o przesyłanie ich na wskazany adres e-mail: bioclinic@gmail.com